1. علی رضا مظلومی , محمدحسن کریم پور , بهنام رحیمی , کانی شناسی طلا در کانسار طلای کوه زر تربت حیدریه , شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. اکبر حیدری , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , بهنام رحیمی , بررسی کانی شناسی اولیه و دیاژنز سنگ های آهکی سازند چهل کمان در ناحیه گرماب و جوزک بر مبنای آنالیز عنصری , پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. سیدکیوان حسینی , ایوب کاویانی , بهنام رحیمی , سیده فرگل شکرائی , آنیزوتروپی لرزه ای گوشته فوقانی شرق و شمال شرقی ایران با استفاده از جدایش امواج برشی , دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. اسداله محبوبی , علی خردمند , بهنام رحیمی , سیدرضا موسوی حرمی , حامد زندمقدم , اکبر حیدری , منشا و موقعیت تکتونیکی نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) در حوالی زرند کرمان , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. بهنام رحیمی , رضا ارجمند زاده , علیرضا منظمی میر علیپور , تحلیل ساختاری کانسار طلای ارغش ، خراسان رضوی، شمال شرق ایران , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. بهنام رحیمی , محمدحسن کریم پور , شیوا کاهنی , آزاده ملکزاده شفارودی , بررسی ویزگی های ساختاری زون های برشی کانسار طلای طرقبه و ارتباط آن با کانی ساری، استان خراسان رضوی , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. عرفان حاجی , بهنام رحیمی , ماهیار سلطانی , رسم نقشه شکستگی های ساختاری منطقه تکنار (ایران مرکزی) با استفاده از روشهای دور سنجی , ژئوماتیک 88 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. بهنام رحیمی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , اکبر حیدری , حامد زندمقدم , بررسی منشاء و ارایه مدل تکتونیک و رسوبگذاری سازند پسته لیق در غرب حوضه رسوبی کپه داغ , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. فاطمه هادوی , بهنام رحیمی , حامی محسنی مفیدی , سیدابولقاسم مرکبی , نانواستراتیگرافی نهشته های کرتاسه بالایی شمال دامغان(برش چمن ساور، البرز شرقی) , سومین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. سیدمسعود همام , محسن موذن , بهنام رحیمی , عبدالصمد پور محمد , هاله دگرگونی گرانیت مشهد مثالی از هاله های دگرگونی نوع 2b , هفدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. فرشته رنجبرمقدم , سیدمسعود همام , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بهنام رحیمی , معرفی نوع و شرایط دگرگونی منطقه قنداب جنوب شرق فریمان , هیجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. فرشته رنجبرمقدم , سیدمسعود همام , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بهنام رحیمی , رابطه بین دگر شکلی و رشد پورفیروبلاستها در اندالوزیت شیست های منطقه قنداب - جنوب شرق فریمان , هیجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. زهرا امیرچخماقی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , بهنام رحیمی , مطالعات کانی شناسی متاپلیتھا در منطقه غرب و شمال غرب قنداب (جنوب شرق فریمان ) , هیجدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. حسین علیزاده , بهنام رحیمی , تحلیل آماری طول و ارتباط بین طول و جابجایی گسل ها در توده تونالیتی درخت بید،غرب مشهد , چهارمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. زهرا امیرچخماقی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام , بهنام رحیمی , مطالعات کانی شناسی- ژئوشیمی ذخیره معدنی آندالوزیت فریمان با نگرشی ویژه بر کاربردهای صنعتی , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. امیر مهدوی , بهنام رحیمی , کانسارهای سرب و رویبا میزبان کربناته درمحور ملایر-اصفهان و ارتباط آنهابا ساختارهای گسلی کاربرد روش فرای , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. سیده محبوبه علمدار , سیداحمد مظاهری , بهنام رحیمی , پتروگرافی،آلتراسیون و مغناطیس سنجی کانی سازی آهن در جنوب غربی کریز(کاشمر) , نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. سیده محبوبه علمدار , سیداحمد مظاهری , بهنام رحیمی , کانی سازی و اکتشاف ژئوشیمیایی سنگی و رسوبات رودخانه ای در جنوب غربی کریز،کاشمر , هیجدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. مهرانه عبدالشاهی , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری , بهنام رحیمی , بررسی زیست چینه ای مرز سنومانین-تورونین در برش شوراب , چهارمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. علی کیوان زراعتکار , بهنام رحیمی , بررسی خصوصیت مغناطیسی گسل سنگ بست-شاندیز , دومین همایش علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. ثوره رضائی , بهنام رحیمی , تحلیل مقدماتی شکستگی ها در لوکوگرانیت خواجه مراد، جنوب شرق مشهد , سی امین گرد هم آیی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. مصطفی قنادیان , بهنام رحیمی , سیدکیوان حسینی , علی شبان , بررسی الگوی شکستگی های سازند مزدوران، شمال غرب روستای مزدوران،شرق کپه داغ , سی امین گرد هم آیی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. علیمراد یزدان تبار , بهنام رحیمی , حسین مصدق , بررسی کرنش و سبک تغییرات ساختاری در ورقه سیاه خانی،البرز شرقی , چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. جمال قوی , محمدحسن کریم پور , مجید قادری , بهنام رحیمی , سیداحمد مظاهری , زمین شناسی و زون های کانی سازی در محدوده اکتشافی طلا-تنگستن تاریک دره،شمال تربت جام ،شمال خاوری ایران , چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. علیمراد یزدان تبار , بهنام رحیمی , حسین مصدق , تحلیل ساختاری ورقه سیاه خانی در شمال دامغان , سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. علی نظری , محسن خادمی , بهنام رحیمی , نیره صبور , مهدی یبلویی , زون گسلی آستانه و نقش آن در ایجاد ساختارهای نفوذ پذیر , سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. سیده فرگل شکرائی , سیدکیوان حسینی , ایوب کاویانی , بهنام رحیمی , مطالعه فعالیتهای استنوسفری شرق و شمال شرق ایران با توجه به امواج تله سایزمیک , سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. سیدمنصور حسینی , بهنام رحیمی , مطالعه ساختاری وکینماتیکی گسل سیاهکوه، شمال جاجرم , سی امین گرد هم آیی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. مصطفی قنادیان , بهنام رحیمی , سیدکیوان حسینی , علی شبان , بررسی عوامل موثربر فاصله بندی شکستگی های کششی سازند مخزنی مزدوران،خاور کپه داغ , نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری،علوم و صنایع وابسته , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. مصطفی قنادیان , بهنام رحیمی , سیدکیوان حسینی , علی شبان , بررسی وضعیت میدان تنش موثر بر دگرریختی سازند مخزنی مزدوران،خاور کپه داغ , نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری،علوم و صنایع وابسته , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 31. فرزین فرازمند , بهنام رحیمی , محمد رضا اخلاقی , تحلیل سینماتیکی و دینامیکی چین خوردگی اشلر در زیر پهنه ی کپه داغ خاوری , شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 32. علی کیوان زراعتکار , بهنام رحیمی , بررسی منطقه تخریب در پایانه گسل سنگ بست- شاندیز , اولین همایش ملی زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 33. ریحانه احمدی روحانی , محمدحسن کریم پور , بهنام رحیمی , آزاده ملکزاده شفارودی , بارزسازی و تفکیک مناطق واجد آلتراسیون در محدوده شرق بجستان با استفاده از پردازش داده های ASTER,SPOTو ETM+ , دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 34. رضا منظمی باقرزاده , محمدحسن کریم پور , بهنام رحیمی , محمدرضا حیدریان شهری , مطالعه ژئوشیمی و پترولوژی سنگهای حدواسط تا بازیک شرق معدن تکنار (شمالغرب بردسکن) , دومین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 35. عرفان حاجی , بهنام رحیمی , ماهیار سلطانی , مطالعه الگوهای آماری سیستم های شکستگی منطقه تکنار،ایران مرکزی بر روی نقشه رسم شده از روش های دور سنجی , همایش سراسرس سامانه اطلاعات مکانی(GIS)-انجمن علمی فناوری اطلاعات و ارتباطات ودجا , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 36. بدیعه شهسواری علویجه , سیدمسعود همام , بهنام رحیمی , بررسی پترولوژیکی سنگھای آتشفشانی منطقھ رونج واقع درجنوب شرق فریمان (جنوب شرقی مشھد) , نوزدهمین همایش انمجن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 37. فرزین فرازمند , بهنام رحیمی , تحلیل نوسانات میدان تنش دیرینه موثر بر سازند مخزنی شوریجه بر پایه ساخت های شکننده روستای سنگانه ، شرقی ترین ایالت گستره ی کپه داغ , ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 38. فرزین فرازمند , بهنام رحیمی , سبک شناسی و تحلیل سیستماتیک درز و شکستگی های سازند مخزنی شوریجه شمال غرب روستای سنگانه، شرق ایالت کپه داغ , ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 39. مصطفی قنادیان , بهنام رحیمی , علی شعبان , سیدکیوان حسینی , تاثیر جهت یابی شکستگی ها در بازیافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرایندهای سیلابزنی آبی و پلیمر در شمال روستای مزدوران , پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 40. زهره رحمتی پور , بهنام رحیمی , آزاده ملکزاده شفارودی , تحلیل ساختاری مقدماتی رگه ی طلا – آنتیموان معدن ارغش (شمال شرق ایران) , سی امین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 41. سکینه اسلامی , بهنام رحیمی , آزاده ملکزاده شفارودی , نتایج اولیه آنالیز پالئواسترس ناحیه جنوب غربی معدن فیروزه نیشابور , سی امین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 42. سکینه اسلامی , بهنام رحیمی , آزاده ملکزاده شفارودی , نقش کنترل کننده های ساختاری در تشکیل کانی سازی محدوده معدن فیروزه نیشابور , دومین همایش زمین شناسی فلات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 43. زهره رحمتی پور , بهنام رحیمی , آزاده ملکزاده شفارودی , الگوی تکتونیکی درمحدوده ی رگه ی طلا-آنتیموان معدن ارغش ، جنوب نیشابور، شمال شرق ایران , شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 44. ریحانه احمدی روحانی , محمدحسن کریم پور , بهنام رحیمی , آزاده ملکزاده شفارودی , بررسی داده های ژئوفیزیک هوایی محدوده شرق بجستان با استفاده از داده های ماهواره (استر و اسپات) و مطالعات زمین شناسی , چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 45. سکینه اسلامی , بهنام رحیمی , آزاده ملکزاده شفارودی , ترسیم خطواره‌های ناحیه معدنی فیروزه نیشابور با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و رابطه آنها با کانی سازی , چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 46. شادی انصاری جعفری , فرزین قائمی , بهنام رحیمی , علیرضا مظلومی , ‏نتایج اولیه بازسازی تنش دیرین در کانسار طلای کوه زر مهر , هفدهمین همایش انجمن های زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 47. مهدی قربانلو , فرزین قائمی , بهنام رحیمی , فرخ قائمی , بررسی وضعیت میدان تنش و بازسازی آن در توده Cجنوبی معدن سنگ آهن سنگان خواف در شرق ایران , هفدهمین همایش انجمن های زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 48. سیدمحمدذکریا پیرخضرانیان , فرزین قائمی , بهنام رحیمی , فرخ قائمی , بازسازی میدان تنش دیرین در اطراف گسل دردوی در محدوده معدن سنگ آهن سنگان خواف , هفدهمین همایش انجمن های زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 49. سیدمحمدذکریا پیرخضرانیان , فرزین قائمی , بهنام رحیمی , فرخ قائمی , توصیف و دسته بندی شکستگی های محدوده بین دو آنومالی باغک و سنجدک در معدن سنگ آهن سنگان خواف , هفدهمین همایش انجمن های زمین شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 50. فاطمه پزشکی , بهنام رحیمی , فرزین قائمی , سیدکیوان حسینی , تحلیل سینماتیکی دینامیکی تاقدیس خور کمربند چین خورده کپه داغ،شمال شرق ایران , اولین همایش ملی مجازی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 51. فاطمه پزشکی , فرزین قائمی , بهنام رحیمی , سیدکیوان حسینی , بررسی فاصله بندی شکستگی ها در تاقدیس خورو تاثیر آن درمیزان تراوایی سنگ مخزن، کمربند چین خورده کپه داغ، شمال شرق ایران , کنفرانس ملی علوم معدنی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 52. مریم یکنظر , بهنام رحیمی , فرزین قائمی , تحلیل شکستگی های سیستماتیک در گرانیت خواجه مراد , سی و دومین گرد هم ایی ونخستین کنگره بین المللی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 53. فرشته اٌرمز , فرزین قائمی , بهنام رحیمی , ارتباط ساختارها با کانی‏زایی در محدوده‏ی گسل ابقوی , اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 54. حامد زندمقدم , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , بهنام رحیمی , آنالیز حوضه رسوبی ایران مرکزی (بلوک طبس) در زمان دونین زیرین- میانی در قالب چینه شناسی تکتونیکی , نخستین همایش ملی رسوشناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 55. مریم غلامزاده , بهنام رحیمی , فرزین قائمی , ریحانه احمدی روحانی , تحلیل فراکتالی توزیع شکستگیها در گستره اخلمد (شمال غرب بینالود) بر پایه مطالعات دورسنجی , دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 56. صادق افشارنجفی , بهنام رحیمی , ریحانه احمدی روحانی , فرزین قائمی , ‏مطالعه الگوهای آماری و فرکتالی آرایه شکستگیهای توده گرانیتی شرق بجستان بر پایه روشهای دورسنجی , دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 57. مریم لطفی توتشامی , فرزین قائمی , بهنام رحیمی , ناصر حافظی مقدس , بررسی لرزه خیزی گسل توس , دومین کنفرانس زلزله شناسی و مهندسی زلزله , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 58. حسین گلپور , فرزین قائمی , بهنام رحیمی , تحلیل تکتونیک فعال دامنه شمالی رشته کوه بینالود بر اساس پارامترهای مورفومتریک , اولین کنگره بین المللی زمین فضا انرژی پاک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 59. محسن مژگان فر , فرزین قائمی , بهنام رحیمی , ناصر حافظی مقدس , بررسی مقدماتی الگوی شکستگی‌های سازند مزدوران در زون گسلی کارده،شمال شرق مشهد , دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 60. محسن مژگان فر , فرزین قائمی , بهنام رحیمی , ناصر حافظی مقدس , بررسی نقش عوامل تکتونیکی در ایجاد اشکال کارستی در زون گسلی کارده,شمال شرق مشهد , سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 61. زهرا کریمی سعیدابادی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , بهنام رحیمی , زمین شناسی،کانی سازی و آلتراسیون درمحدوده اکتشافی سرب کویرو، شمال-غرب بشرویه، استان خراسان جنوبی , دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 62. نسرین توکلی زاده , بهنام رحیمی , فرزین قائمی , بررسی لرزه زمین ساخت و تنش‌گاه‌ها در زاگرس با استفاده از پارامتر لرزه‌ای b-value , سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 63. نسرین توکلی زاده , بهنام رحیمی , فرزین قائمی , بررسی تغییرات آسپریتی و نحوه توزیع تنش در محل رخداد زمین‌لرزه‌ای با 6.2 =MN در سال 2014 میلادی، بخش شمال غربی زاگرس , سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 64. زهرا کریمی سعیدابادی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , بهنام رحیمی , تفسیر مطالعات IP/RS و بررسی های چاه نگاری درمحدوده اکتشافی سرب کویرو، شمال غرب بشرویه، استان خراسان جنوبی , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 65. زهرا کریمی سعیدابادی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , بهنام رحیمی , معرفی پتانسیل های اقتصادی منطقه اکتشافی نیگنان واقع در شمال غرب بشرویه، استان خراسان جنوبی , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 66. ریحانه احمدی روحانی , محمدحسن کریم پور , بهنام رحیمی , آزاده ملکزاده شفارودی , سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه تکتونوماگمایی توده‌های گرانیتوئیدی شرق بجستان، جنوب غرب استان خراسان رضوی , سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 67. مرضیه السادات میرجلیلی , فرزین قائمی , بهنام رحیمی , محمدرضا مشرفی فر , مریم غلامزاده , برآورد خطر لرزه خیزی و شتاب حرکت زمین در شرق شهر یزد با استفاده از روش تحلیلی و آماری , سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 68. بابک خردمند , بهنام رحیمی , فرزین قائمی , The effect of tetonic on middle Jurassic deposits, in Agh-Darband area, Kopet-Dagh basin, NE Iran , 1st international congress on Jurassic of Iran and neighboring countries (ICJI) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹